Još jedna potvrda stručnosti nastavnog kadra i kvaliteta vaspitno-obrazovnih sadržaja u obrazovnom centru „Cerovac“ stigla je sa simpozijuma „Učenje za budućnost“  u organizaciji gimnazije „Kreativno Pero“ iz Beograda.

Kristina jasic cerovac

U okviru ovog stručnog skupa, koji je okupio oko 120 učesnika, stručnjaka iz oblasti obrazovanja, predstavljeni su radovi na temu primjene informaciono-komunikacionih tehnologija u nastavi.

Dvostrukom selekcijom, odlukom programskog odbora koji je ocjenjivao izlaganje u kontekstu ostvarenosti elemenata navedenih u prijavi i mišljenjem kolega koji su prisustvovali skupu u svojstvu gledalaca, odabrano je pet radova koji su nagrađeni programom stručnog usavršavanja univerziteta u Kembridžu.

Profesorica "Cerovca" Kristina Jašić svojim izlaganjem „Stara bajka, nova priča“ na temu upotrebe QR kodova i aplikacija za animaciju u nastavi engleskog jezika, podijelila je sa ostalim učesnicima neke od primjera dobre prakse upotrebe IKT-a u nastavi koji se praktikuju u obrazovnom centru „Cerovac“ i osvojila drugo mjesto.

Rad na jedan vrlo kreativan i zanimljiv način objedinjuje elemente Montesori pristupa, NTC sistema učenja, IKT-a i savremene metodologije učenja engleskog jezika kao stranog jezka.

"Samo učešće na jednom ovakvom skupu je potvrda kvaliteta i predstavlja izuzetnu priliku za razmjenu iskustava i primjera dobre prakse. Nagrade i priznanja su uvijek dobrodošli ali za entuzijaste koji su odabrali ovaj poziv, najvažnije nagade su uvijek one iz učionice, one koje vam daju djeca. Često ćemo čuti kako je današnju djecu nemoguće pokrenuti, kako su pasivni, nezainteresovani, lijeni...Neka djeca možda i jesu. Kod većine se ipak radi o tome da prosto neće da rade ono što mi očekujemo od njih. Ne na način na koji mi to od njih očekujemo. Svijet se mijenja pa se tako mijenjaju i oni. Postoji potreba za drugačijim pristupima i drugačijim sadržajima a nove tehnologije, ukoliko se koriste promišljeno, sa jasnim vaspitno-obrazovnim ciljevima, mogu biti od velike pomoći – rekla je Kristina Jašić.

Simpozijum je otvoren video uključenjem direktora First Global kompanije koja je ove godine organizovala prve Olimpijske igre u robotici u Vašingtonu - Žozef Šestak.

Uvodno predavanje imao je dr Miloš Bajčetić, profesor na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, koji je govorio o mogućim pravcima unapređivanja kvaliteta nastave kroz primjenu IKT-a.

Partneri gimnazije “Kreativno Pero” u realizaciji skupa bili su Hewlett Packard, Hewlett Packard Enterprise, Golum, Smartakus  i BK TV News.

Pogledajte i video prikazan u sklopu nagrađenog izlaganja: