Samo godinu dana poslije veličanstvene pobjede u bici kod Bileće, vojvoda Vlatko Vuković Kosača je poslat od strane tadašnjeg srpskog kralja Tvrtka I Kotromanića, da predvodi njegove čete u Kosovskom boju - 1389. godine.

kosovski boj 1389-min Boj na Kosovu, Adam Stevanović ulje na platnu iz 1870. godine.

Vlatko je sa sobom ponio i jedan top koji je dobio od svog susjeda, dubrovačkog kneza, pošto je bio u dobrim odnosima sa tadašnjom Dubrovačkom republikom.

Taj top, ispostaviće se naknadno, činiće jedino srpsko artiljerijsko oružje u Kosovskom boju, o čemu piše Đurđica Petrović u svojoj knjizi “Dubrovačko oružje u XIV vijeku”.

kosovski boj 1389 top vlatka vukovica-min Ilustracija moguće upotrebe topova u 14. vijeku.

Turski istoričar Mula Mehmed Nešri o Kosovskom boju zapisao je, između ostalog, sljedeću rečenicu: "Vatrene eksplozije poput groma, huka zemlje, eho u vazduhu i podizanje tamnog dima".

U Vojnom muzeju u Beogradu u dijelu postavke o Kosovskom boju postoje karte i skice bitke. Na kartama su prikazani i topovi koji su korišćeni tokom bitke.

kosovski boj 1389 karta-min

Smatra se da su tada korišćene takozvane "bombarde". Bili su to samo plašljivci koji su svojim eksplozijama plašile protivnika, kao velike dječije prangije.

top bombarda Bombarda iz XIV vijeka.

Prvi topovi su korišćeni u Španiji već 1288. godine, kada su Arapi unijeli veliki strah španskoj vojsci samo pucanjem iz "topova".

Po zvaničnoj istoriji, smatra se da su pravi topovi prvi put na tlu Evrope korišćeni u bici na Mohaču - 1526. godine, pri napadu Turaka na Mađarsku, tadašnju kraljevinu Ugarsku.

Sve u svemu, da li su pravi topovi zaista korišćeni u Kosovskom boju ili ne, na istoričarima je da o tome rasprave. Činjenica je da je Vlatko Vuković iz Hercegovine u Kosovski boj ponio top dobijen od Dubrovčana.

Liturgija prije boja.