Vladi Republike Srpske u „Banci Srpske“ i „Bobar banci“ koje su u stečaju propalo je 35,3 miliona maraka. To znači da je samo zbog ove pogrešne odluke izvršne vlasti, svaki građanin Srpske ostao u prosjeku bez 30 maraka, prenosi poslovni portal capital.ba.

vlada rs

U Konsolidovanom izvještaju o izvršenju budžeta RS za prošlu godinu navedeno je da je na računima Ministarstva finansija RS u „Banci Srpske“ u momentu otvaranja postupka likvidacije bilo 24,8 miliona KM, dok je kod „Bobar banke“ bilo nešto više od milion KM.

Pored toga, Vlada RS od „Bobar banke“ u stečaju potražuje još 8,77 miliona KM koji su bila namjenjeni za popunjavanje protivvrijednosnog fonda Vlade Japana.

„Revolving plasmani su se koristili za podsticaj razvoja malih i srednjih preduzeća, a realizovali su se u skladu sa ugovorom o reprogramu obaveza popune protivvrijednosnog fonda po razmijenjenim notama sa Vladom Japana od 1996. do 2000. godine“, navodi se u izvještaju.

Preostalih 689.102 KM je potraživanje po osnovu aktivirane garancije izdate za kredit preduzeća „Biteks“, koje je ranije nosilo naziv “Nikola Tesla“.

U izvještaju je navedeno i da je za spornih 35,3 miliona KM izvršena je korekcija vrijednosti potraživanja s obzirom na to da nisu naplaćeni u roku dužem od 12 mjeseci.