U Domu mladih otvoren je Prvi festival fizike na kome su predstavljeni eksperimenti iz ove oblasti, bez klasičnih zadataka i formula.

sajam fizike trebinje

Otvarajući ovu manifestaciju, predsjednik Skupštine grada Trebinja Dragoslav Banjak kazao je da su mladi ljudi najjači resurs, te da su svi ostali resursi nedovoljni ukoliko jedno društvo nema kvalitetan kadar.

"Ukoliko se nauka ne populariše, onda mladi ljudi neće ni pokušati da se sa njom bave. Fizika je praktično život, jer većina procesa koji se održavaju na planeti Zemlji su fizički procesi", naveo je Banjak, koji je bio i direktor Gimnazije "Jovan Dučić".

sajam fizike trebinje

Banjak je dodao da će u zgradi osnovne škole u selu Zgonjevo biti formiran naučno-istraživački centar za mlade talente, koji će doprinijeti dodatnoj popularizaciji nauke.

Sajam je organizovalo novoosnovano Udruženje fizičara istočne Hercegovine na čelu sa profesorima ovog predmeta Nenadom Grkovićem, Dobroslavom Slijepčevićem, Ivicom Petarčićem i Maksimom Mičetom.

Prema Slijepčevićevim riječima, sajmom su željeli da pokažu kako je fizika zanimljiva i sveobuhvatna nauka koja može da objasni sve prirodne procese koji kopkaju čovječanstvo.

"Fizika je sjajan predmet koji može da bude zanimljiv ako se pokaže i izvede na pravi način. Zato smo se i odlučili na praktične vježbe koje su dostupne širokoj populaciji, od 7 do 77 godina", naveo je Slijepčević, koji fiziku predaje u Osnovnoj školi "Vuk Karadžić".

Na sajmu su prikazani eksperimenti iz skoro svih oblasti fizike - elektrodinamike, magnetizma, naizmjenične struje, akustike.

sajam fizike trebinje