Krajem 2014. godine naš portal počeo je da objavljuje autorske članke iz istorije. Ograničili smo se uglavnom na istoriju Hercegovine i Trebinja. Objavljivali smo ono što smo smatrali da je nopoznato velikom broju ljudi u našem gradu i šire.

katolicki teolog i istoricar goran saric

Pisali smo sa stanovišta Srpske autohtonističke istorijske škoje, za sada nepriznate u našoj zvaničnij istoriji. Željeli smo da vas upoznamo sa tim da osim, za sada zvanične istorije, postoji i druga istorijska škola koja našu prošlost objašnjava iz jednog sasvim druglog ugla.

Pokušavali smo da pokažemo da postoji nešto drugo osim onoga što smo učili u škoji. Ta istorija je godinama potiskivana, o njoj se ništa nije pisalo u našim novinama, nije bilo emisija na televizijama, autori su bili anatemisani i ismijavani.

I u člancima koje smo mi objavljivali bilo je svakakvih komentara, od podrške do ismijavanja.

Ipak, drago nam je što se niko nije javio da kontra dokazima pokaže da griješimo i da pišemo gluposti, kako su neki komentarisali.

Tek pojavom interneta dolazi do prodora ove istorijske škole u našoj i svjetskoj javnosti. Javljaju se sada već mnogobrojni istoričari koji u sve većem broju pišu knjige i članke iz ove oblasti. Sada možemo da upoznamo ne samo naše, srpske autore, već i veliki broj stranih autora koji u potpunosti podržavaju i pišu naučne radove, knjige i članke saglasne sa srpskim autorima.

Nedavno smo naišli na snimak emisije “Duhovno nasljeđe drevnih civilizacija Balkana”, u okviro serijala “Na rubu znanosti” Hrvatske radio televizije /HRT/.

Gost u emisiji bio je Goran Šarić, magistar katoličke teologije i filizofije na Katoličkom bogoslovskom fakultetu, i doktor je istorijskih nauka.

Njegovo izlaganje se do detalja slaže sa svim člancima koje smo objavljivali i činjenicama koje smo u njima iznosili. Jedino i logično on umjesto Srbima sve pripisuje Slovenima.

Imajte na umu da se naziv Sloveni prvi put javlja, kod nekih autora u 6. vijeku, a kod nekih u vijek prije.

Pažljivo saslušajte šta kaže o Mavru Obriniju. To je za nas vrlo važno jer je on pisao i o kraljevima koji su stolovali u Trebinju, a o kojima smo pisali.

Ako i Hrvati počinju da prihvataju istorijske činjenice i teorije koje podržava i Srpska autohtonistička istorijska škola, zašto naši istoričari bar ne uzmu ove činjenice u razmatranje, a posebno trebinjski istoričari, s obzirom na to da to bitno mijenja istoriju našeg grada i stvara značajno drugačiju sliku o njemu.

Ovaj mladi čovek nije ostao učauren u istorijske dogme i prevare kojima su ga učili. Ostao je otvorenog uma i istraživački nastrojen. Konačno je svojim istraživanjima uspio da sklopi kockice i shvati koliko i kako su nas varali poturajući nam potpuno iskrivljenu sliku o našem porijeklu.

Šteta što su naši zvanični istoričari ostalu ušančeni u neistine koje su učili u zvaničnim školama, što i nije čudo jer da priznaju ove istorijske činjenice oni više sebe ne bi mogli da nazovu istoričarima, jer bi sve morali ponovo da uče.

A kako je došao do ovih zaključaka možete čuti i u njegovom nastupu u ovoj emisiji.

U istom serijalu nalazi se i emisija “Tragom drevnog rudarstva Balkana”.

Gost je Domagoj Nikolić, takođe Hrvat. Za nas je posebno interesantno jer i on iznosi tvrdnju o kojoj smo i mi pisali na našem portalu.