Regulatorna agencija za komunikacije (RAK) BiH poništila je javni poziv za dodjelu raspoloživih frekvencija za radijsko emitovanje posredstvom zemaljske radio-difuzije u VHF opsegu od 87,5 do 108 megaherca, jer je utvrdila da više od 80 odsto prijava ne ispunjava uslove.

radio

Regulatorna agencija za komunikacije raspisaće novi javni poziv najkasnije u roku od 30 dana od dana objavljivanja ove odluke.

Podnosioci prijava na javni poziv raspisan 27. decembra prošle godine mogu preuzeti podnesenu dokumentaciju u sjedištu RAK-a, u ulici Mehmeda Spahe 1 u Sarajevu, u četvrtak, 25. maja, između 9.00 i 16.00 časova, saopšteno je iz RAK-a.

Nakon ovog datuma dokumentacija će biti vraćena podnosiocima prijava koji je ne preuzmu.

Svim podnosiocima biće vraćene jednokratne naknade za obradu zahtjeva.