Prema procjenama Ujedinjenih nacija, broj stanovnika u Bosni i Hecegovini će se do 2050. smanjiti za preko 19 odsto. Srbija će imati oko 17 odsto manje stanovnika, Hrvatska oko 16 procenata. Crna Gora će se prema prognozama smanjiti za oko osam, Makedonija i Slovenija za oko šest procenata. Prognoze domaćih demografa još su gore.

ulica ljudi

Pet od šest država nastalih od republika bivše SFRJ nalaze se među prvih trideset zemalja u svijetu u kojima će se do 2050. broj stanovnika smanjivati.

Slovenija je trideset prva. Bosna i Hercegovina je, prema podacima Ujedinjenih nacija iz 2015, peta na listi zemalja koje gube stanovnike, Srbija je na osmom, Hrvatska na devetom mestu. Crna Gora je na poziciji 26, Makedonija 29.

Ujedinjene nacije procjenjuju da će broj stanovnika u Crnoj Gori sa 626 hiljada 2015, kroz 35 godina pasti na 574 hiljade, odnosno da će imati 8,2 osto stanovnika manje.

Narod je, takođe, sve stariji.

Nakon silnih muka u Bosni i Hecegovini 2013. je urađen popis stanovništva. Pokazalo se da u BiH živi 3.531.159 stalnih stanovnika.

Prema posljednjem popisu, obavljenom u bivšoj Jugoslaviji tokom 1991. godine, u BiH je živjelo 4.377.033 stanovnika.

Prema podacima Agencije za statistiku BIH, prirodni priraštaj u toj zemlji je 2016. bio negativan. Minus 6.254 ljudi. Prema procjenama Ujedinjenih nacija, broj stanovnika u Bosni i Hecegovini će se do 2050. smanjiti za preko 19 odsto. Skoro petina.

Prema procjenama Ujedinjenih nacija, između 2015. i 2050. broj stanovnika u Srbiji pašće za oko 17 odsto. Sa 8.851.000, na 7.331.000.

Dr Stjepan Šterc, demograf sa Geografskog odseka Priroslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu govori o "demografskom slomu Hrvatske".

Komentarišući prognoze da bi prirodni pad stanovništva u Hrvatskoj ove godine mogao biti i 20.000, dr Švarc procenjuje da bi ukupno stanovništvo uz postojeće trendove za deset godina moglo pasti na oko tri miliona stanovnika.