Jedan od najvećih svjetskih i ruskih pisaca Fjodor Mihailovič Dostojevski (1821-1881) često je pominjao Srbe na stranicama svoga "Piščevog dnevnika", koji je nekoliko godina izdavao i u kome je, uglavnom kao publicista, iznosio svoje poglede na svijet i aktuelne događaje.

dostojevski

Veliki ruski književnik pisao je kako postoje dvije Srbije - Srbija viših krugova, nestrpljiva i bez iskustva, koja još nije živjela pravim životom, i koja nije još pokazala svoju akciju, ali koja već strasno mašta o budućnosti, ali i ona narodna Srbija koje jedino Ruse smatra svojim izbaviocima, svojom braćom.

- Prva Srbija ima svoje partije i zna za intrige koje ponekad dobijaju takve razmjere, kakve ne možemo sresti ni u nacijama koje su mnogo starije, veće i kudikamo samostalnije, nego što je Srbija. Ali uporedimo sa tom "gornjom" Srbijom koja tako žuri da živi životom političke nacije, postoji i ona narodna Srbija koje jedino Ruse smatra svojim izbaviocima, svojom braćom, ona ruskog cara gleda kao Sunce, ona voli Ruse i vjeruje im! I na kraju ću reći: Neće mnogo vremena proći i javiće se spasonosna reakcija, jer su većina Srba vatreni patrioti. Oni će se sjetiti Rusa koji su dali život za njihovu zemlju - govorio je Dostojevski.

Veliki ruski duh, pisao je on, ostaviće svoje tragove u njihovim dušama, a iz ruske krvi koja je prolivena u Srbiji izrašće i srpska slava i Srbi će se uvjeriti da je ruska pomoć bila nesebična i da Rusi, ginući za Srbiju, nisu imali namjeru da je osvajaju.