Grad Trebinje je raspisao javne konkurse za raspodjelu 20.000 KM iz budžeta za projekte udruženja građana i projekte u zajednici /PAZ/.

gradska administracija trebinje

Pojedinačno, za ova dva konkursa predviđeno je po 10.000 KM.

Sredstva za PAZ biće dodijeljena organizacijama i javnim institucijama

Pravo učestvovanja u konkursu imaju javne institucije i udruženja građana.

Za učestvovanje na konkursu potrebno je, između ostalog, izvod iz sudskog registra, partnerstvo najmanje dvije organizacije, da projekat traje maksimalno tri mjeseca.

Maksimalan iznos budžeta je do 2.000 KM.

Konkurs je otvoren do 5. aprila.

Ovdje možete detaljnije pogledati KONKURS.

Na konkursu za raspodjelu sredstava namijenjenih za projekte udruženja građana pravo konkurisanja imaju domaća registrovana udruženja građana čije je sjedište u Trebinju i čiji će se projekti realizovati u našem gradu.

Maksimalan iznos dodijeljenih sredstava biće 1.500 KM.

Na ovome konkursu nemaju pravo učešća omladinske organizacije.

Konkurs je otvoren do 5. aprila.

Ovdje možete detaljnije pogledati KONKURS.