Primjena novog pravilnika o načinu kontrole, oblikovanja i izvještavanja o cijenama lijekova u BiH počinje danas, dok će nadležni imati rok od 60 dana da usaglase cijene pojedinih lijekova.

lijekovi

Kako su ranije najavili, Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH će u narednom periodu objaviti na internetu maksimalne veleprodajne cijene svih lijekova koji imaju dozvolu za stavljanje u promet i režim izdavanja recepata.

Najviše se očekuje pojeftinjenje lijekova koji su na listama fondova zdravstvenog osiguranja.