Javna ustanova za predškolsko vaspitanje i obrazovanje djece "Naša radost" Trebinje obavještava roditelje da će početi implementacija programa za djecu u godini pred polazak u školu, koji će trajati od 1. marta do 31. maja 2017. godine.

upis u vrtic nasa radost trebinje-min

Ovim programom biće obuhvaćena djeca rođena od 31. avgusta 2010. do 31. avgusta 2011. godine, koja do sada nisu bila obuhvaćena nikakvim vidom predškolskog obrazovanja.

Upis se vrši svakim radnim danom od 8.00 do 12.00 sati u prostorijama dječijeg vrtića "Naša radost" u Bregovima.

Prijave za upis djece popunjava stručna služba ustanove na osnovu izvoda iz matične knjige rođenih za dijete koje se upisuje, a koje sadrži JMB roditelja, najkasnije do 7. februara 2017. godine.

Pozivamo roditelje da iskoriste priliku i omoguće svojoj djeci adekvatnu pripremu za polazak u školu.