Odbornici Skupštine grada Trebinja narednih godinu dana neće primati odbornički dodatak, dok će plate funkcionerima biti umanjene od 25 do 40 odsto, odlučeno je danas na sjednici lokalnog parlamenta.

skupstina tb

Donesena je i odluka da odbornicima koji su penzioneri ili su nezaposleni odbornička naknada bude umanjena za 100 KM, te da mjesečno primaju 400 KM.

Predsjednik Kluba odbornika SNSD-a Gordan Mišeljić rekao je da su inicijativu za ukidanje odborničke naknade pokrenuli ovaj klub i Partija ujedinjenih penzionera zbog viška zaposlenih u Gradskoj administraciji, a cilj je da se novac ušteđen od odborničkih izdvajanja usmjeri za plate i otpremnine onih koji će ostati bez posla.

Prije pokretanja inicijative, Mišeljić je najavio da će se odreći odborničkog dodatka u korist djece sa posebnim potrebama "Sunce nam je zajedničko".

I Blagoje Šupić iz SNSD-a najavio je ranije da će se u humanitarne svrhe odreći cjelokupnog dodatka za sve četiri godine mandata, što je učinio i prije četiri godine.

Odbornik SDS-a Vidomir Begenišić istakao je da je Klub odbornika SDS-a saglasan sa ukidanjem odborničkog dodatka svim odbornicima, osim onima koji su nezaposleni.

"Smatramo da bi odbornički dodatak trebalo da bude ukinut i penzionerima koji sjede u ovom parlamentu, jer su oni dobrostojeći i nisu reprezentativan uzorak penzionera na nivou grada", istakao je Begenišić.

Gradonačelnik Trebinja Luka Petrović je rekao da će se na odborničkim dodacima na godišnjem nivou uštedjeti oko 200.000 KM.

"Zbog zarobljenosti budžeta viškom zaposlenih i u skladu sa Zakonom o namještenicima u lokalnoj upravi i samoupravi obavezni smo da dajemo tri neto plate radnici koji su ostali neraspoređeni u Gradskoj upravi. Iznos koji ćemo uštedjeti biće dovoljan za te namjene", istakao je Petrović.

Odbornici Skupštine Grada danas su usvojili i prijedlog da se smanje plate funkcionerima od 25 do 40 odsto, odnosno gradonačelniku i zamjeniku 25 odsto, a potpredsjedniku Skupštine Grada čak 40 odsto u odnosu na ranija primanja.

Petrović je objasnio da će, prema novoj odluci, plata gradonačelnika biti 2.900 KM, zamjenika gradonačelnika 2.400 KM, predsjednika Skupštine 2.550 KM, a potpredsjednika Skupštine 1.800 KM.