Bosna i Hercegovina je u prvih devet mjeseci ove godine stranim kreditorima vratila 477,5 miliona maraka ili 1,7 miliona KM dnevno, prenosi poslovni portal CAPITAL.ba.

novac KM

„Dospjele obveze po spoljnom dugu BiH redovno se servisiraju, i po tom osnovu u prvih devet mjesci ove godine ukupno je plaćeno 477,56 miliona KM. Od tog iznosa, na otplatu glavnice se odnosi 392,9 miliona KM ili 82,27 odsto, a na otplatu kamate, servisnih i drugih troškova, te bankarskih provizija 84,66 miliona KM ili 17,73 odsto“, navedeno je u Izvještaju o izvršenju budžeta institucija BiH i međunarodnih obveza za devet mjeseci ove godine.

U ukupno servisiranim obavezama, Federacija BiH je učestvovala sa 303,72 miliona KM, Republika Srpska sa 167,76 miliona KM, Distrikt Brčko sa 1,84 miliona KM, a institucije BiH sa 4,24 miliona KM.

Najviše novca vraćeno je Međunarodnom monetarnom fondu (MMF) i to 123,86 miliona KM i Svjetskoj banci 71,7 miliona KM.

Ukupan spoljni dug BiH na kraju septembra iznosio je 8,3 milijarde maraka.