U Trebinju je juče potpisan ugovor o saradnji između Obrazovnog centra Cerovac i dr Ranka Rajovića, autora NTC sistema učenja, kojim je Cerovac postao licencirana NTC ustanova.

cerovac

Dr Ranko Rajović je lekar specijalista, osnivač MENSE bivše Jugoslavije i redovni profesor na učiteljskom fakultetu u Ljubljani i Kranju.

NTC sistem učenja je specijalizovani program namjenjen kako roditeljima, vaspitačima, nastavnicima, tako i djeci u vrtićima i školama. NTC program je nastao kao rezultat dugogodišnjih istraživanja u oblasti razvoja kreativnog učenja i razmišljanja. U kreiranju programa učestovali su stručnjaci iz različitih država. NTC sistem učenja se primenjuje po gradovima u Srbiji, ali takođe i po državama u regionu (Makedonija, Crna Gora, BiH, Hrvatska i Slovenija).

U okviru svog gostovanja u Trebinju, dr Rajević je održao NTC seminar za učitelje, nastavnike i vaspitače, iz Obrazovnog centra Cerovac i JU „ Naša radost“ Trebinje, na temu razvoja sposobnosti za učenje i značaja rane stimulacije za motoričke i kognitivne sposobnosti kod djece, u prostorijama Fakulteta za proizvodnju i menadžment.

cerovac

A u večernjim časovima održano je veoma posjećeno predavanje za roditelje, u amfiteatru HE „Trebišnjica“.

NTC seminari su namenjeni učiteljima, vaspitačima i roditeljima. Na seminaru se obradjuju teme o razvoju sposobnosti za učenje, o značaju rane stimulacije za motoričke i kognitivne sposobnosti, praktične aktivnosti tokom kojih učesnici ovladavaju NTC tehnikama.

Obrazovni centar Cerovac i JU „Naša radost" zahvaljuju se Fakultetu za proizvodnju i menadžment i HE „Trebišnjica“ na ustupljenom prostoru i tehničkoj podršci.