Poreska uprava Republike Srpske organizuje 28. novembra u Trebinju seminar za poreske obveznike na temu „Obuka za korištenje programa za obradu prijava - aplikacije PPO“ za obveznike koji do sada nisu podnosili mjesečnu prijavu za porez po odbitku (Obrazac 1002) u elektronskom obliku, te za elektronski certifikat za obveznike koji do sada nisu preuzeli certifikat za elektronski potpis.

poreska uprava trebinje

Elektronski certifikat je poreskim obveznicima neophodan kako bi koristili elektronske usluge koje obezbjeđuje Poreska uprava RS.

Podsjećamo da prema novom Pravilniku o postupku i načinu ponošenja poreskih prijava (Službeni glasnik Republike Srpske 7/16), od 1.1.2017. godine, svi isplatioci dohotka, odnosno uplatioci doprinosa će biti dužni da mjesečne prijave poreza po odbitku podnose isključivo u elektronskom obliku.

Tim povodom Poreska uprava poziva sve poreske obveznike koji do sada nisu dobili elektronski certifikat PURS da prisustvuju seminaru i da podnesu zahtjev za izdavanje elektronskog certifikata te na ovaj način iskoriste pogodnosti elektronske komunikacije sa Poreskom upravom, koji je za poreske obveznike potpuno besplatan.

Seminar u Trebinju počinje u 10.00 sati u velikoj sali Hidroelektrana na Trebišnjici /HET/.