Uprava za indirektno oporezivanje organizuje aukciju zaplijenjene carinske robe, koja bi zbog povoljnih cijena artikala mogla da privuče veliki broj kupaca.

roba

Aukcija će biti održana 23. novembra u Banjluci, a u ponudi će biti raznovrsna roba koju će moći da kupe sva fizička i pravna lica koja obavljaju neku djelatnost registrovanu kod nadležnog organa. Sve artikle iz ponude moguće je pogledati dva dana prije direktne prodaje u Prodajno servisnom centru “TAM“ u Banjaluci, od 12 do 13 sati.

Oni koji žele da kupe određenu robu, nakon toga treba da podnesu ovjerenu dokumentaciju za obavljanje registrovane djelatnosti uz ponudu, koja mora biti poslata najmanje 24 sata prije aukcije na adresu UIO BiH, navodi se u saopštenju.

U slučajevima gdje minimalna cijena nije određena Komisija može odbaciti sve ponude ako se iste smatraju neprihvatljivim. Kupac plaća robu odmah nakon okončanja direktne prodaje.

Kada se pogledaju svi artikli primijetno je da je asortiman robe raznovrstan, a cijena je prava sitnica. Na primjer, početna cijena motocikla Honda je 958,8 KM, telefon Samsung S6 moguće je pronaći po početnoj cijeni od 200 KM, razne vrste alata već od 15 maraka.

Najveću količinu robe koja će se ovoga puta naći na aukciji čini odjeća i to marki Kappa, Gas, Calvin Klein, Timberland, Boxeur i Avilex. Posebno zanimljivo je što se roba može kupiti po izuzetno povoljnim cijenama, a najniža cijena je 0,50 KM.

Među artiklima koje UIO prodaje su i “umjetne grudi” i to dva komada po cijeni od dvije marke i 96 feninga. Na prodaju su i suncobrani, klompe, podmetači, tajice, pegle za kosu…

U direktnoj prodaji mogu učestvovati svi, a detaljan spisak robe možete pogledati na ovom linku.

Najveću količinu robe koja će se ovoga puta naći na aukciji čini odjeća i to marki Kappa, Gas, Calvin Klein, Timberland, Boxeur i Avilex. Posebno zanimljivo je što se roba može kupiti po izuzetno povoljnim cijenama, a najniža cijena je 0,50 KM.

Punoljetne fizičke osobe za lotove 1, 2, 11, 12, 17, 18, 20, 21, 23, 29, 30 i 32 imaju pravo učešća, dok za ostale lotove pravo učešća imaju samo pravne osobe. Na direktnoj prodaji ne mogu učestvovati zaposleni u Upravi i osobe koje su u rodbinskom odnosu sa zaposlenim u UIOBiH do trećeg koljena linijskog ili tazbinskog krvnog srodstva.

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti najmanje 24 sata prije vršenja direktne prodaje i moraju sadržavati tačno određenu robu (LOT) koja je predmet ponude, kao i ponuđenu cijenu. Za robu smještenu u lotove od 1 do 30 minimalna cijena je određena, dok za ostale lotove minimalna cijena nije propisana.