Dom penzionera u Trebinju po pružanju usluga najbolja je ustanova tog tipa na području Republike Srpske, a u narednom periodu predstoji uvođenje novina koji će doprinijeti da one budu na najvišem nivou, rekao je Srni direktor ove ustanove Rajko Ćapin.

dom-penzionera

Ćapin, koji je na ovu funkciju došao prije nekoliko mjeseci, odmah je odlučio da počne sa proširenjem spektra usluga, među kojima je formiranje fizioterapeutske službe, podizanje nivoa usluga medicinskog tretmana i danonoćno bdijenje nad korisnicima, ali i rekonstrukcija dijela ustanove u restoranski dio u kome bi se pružale usluge trećim licima, kao i usluge prenoćišta.

On ističe da Dom ima njegovatelje i medicinsku službu koja je 24 časa prisutna, te dva ljekara konsultanata koja dva puta sedmično rade u ovoj ustanovi, napominjući da je odlična saradnja sa Bolnicom i Domom zdravlja u ovom gradu.

Što se tiče ishrane, nutricionisti brinu o zdravlju korisnika Doma, a posebna hrana se sprema za dijabetičare, kao i za one sa specifičnim zdravstvenim stanjem.

Zbog prepoznatljivosti na širem području, kapaciteti od 120 kreveta stalno su popunjeni, dok je na čekanju više onih koji žele da svoj život organizuju u ovoj ustanovi koja je otvorenog tipa.

"Imamo korisnike iz svih dijelova bivše Jugoslavije. Na raspolaganju su jednokrevetne i dvokrevetne sobe, kao i dva apartamana. Cijena su u rasponu od 650 do 925 KM u zavisnosti od toga da li su u pitanju nezavisni, poluzavisni ili zavisni korisnici", rekao je Ćapin i dodao da je njihova obaveza samo da dođu do restorana da jedu i da organizuju svoje vrijeme, a da je sve ostalo-pranje, peglanje i druge usluge, obaveza zaposlenih službi u Domu.

Stanarima Doma omogućeno je da prisustvuju organizovanim bazarima u gradu sa proizvodima koji sami osmisle i naprave, organizuju se za njih kulturno-zabavne manifestacije, a često im na druženje dolaze i penzioneri iz grada.

Ćapin je najavio da uskori slijedi i rekonstrukcija Doma koja će obuhvatiti zamjenu instalacija, radove na vanjskoj fasadi, ali i proširenje kapaciteta za 30 ležajeva, čija je vrijednost oko dva miliona maraka.

Ono što je specifično za ovaj dom jeste da i oni koji nisu u mogućnosti da sami sebi organizuju ishranu, a ne žive u ovoj ustanovi, mogu da koriste usluge restorana, i to po cijeni od po 1,5 KM za doručak i tri KM za ručak.