Rusija je danas ukinula zabranu izvoza voća i povrća iz BiH koja je uvedena BiH 4. avgusta, izjavio je ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović.

voce-i-povrce

Šarović je na konferenciji za novinare u Sarajevu pojasnio da je Zajednički usaglašeni protokol juče diplomatskim putem potpisala Ruska fitosanitarna služba, nakon što su ga na isti način prethodno potpisale institucije BiH.

"Čekali smo ovu vijest proteklih dana. Ovo je znak da smo otklonili prepreke koje smo imali u protekla dva mjeseca i ovo je odlična vijest za sve proizvođače voća i povrća koji ponovo svoje proizvode mogu izvoziti u Rusiju", rekao je Šarović.

On je naveo da će Protokol o fitosanitarnoj zaštiti značajno unaprijediti fitosanitarni sektor BiH.

"Izvoz voća i povrća u Rusiju u prvoj polovini ove godine je bio kao u cijeloj 2015. godini što je bilo povećanje za 100 odsto. To je bio i razlog dolaska Ruske fitosanitarne inspekcije koja se uvjerila da BiH ima kapacitet za izvoz i daleko preko ove količine", istakao je on.

Šarović procjenjuje da BiH godišnje može izvoziti na rusko tržište voća i povrća u iznosu od čak oko 100 miliona KM, a projektovani iznos za 2016. godinu, iako će on biti manji zbog štete od zabrane, je od 45 do 50 miliona KM.

Prema njegovim riječima, u nadležnosti entitetskih ministarstava je da procijene štetu od privremene zabrane izvoza, a Protokol će ubuduće garantovati da je roba zdravstveno ispravna i prema ruskim standardima i mogućnost za manipulacije biće manja.

"Umanjićemo štetu voćarima i povrtlarima. Protokol predviđa nova pravila odnosno elektronsku bazu podataka isporuke voća i povrća koja će omogućiti kontrolu i provjeru koja će biti dnevno uspostavljena", rekao je Šarović.

Prema njegovim riječima, Protokol predviđa i uspostavljanje registra izvoznika iz BiH u Rusiju, ali i registra poljoprivrednih proizvođača koji to nisu i ta dokumenta će biti objedinjena u Upravi za zaštitu zdravlja bilja BiH.

"Uprava za zaštitu bilja će biti garant da je roba porijeklom iz BiH, a sljedeće sedmice Uprava će organizovati sastanak sa entitetskim nadležnim službama da bi provođenje protokola bilo usklađeno", pojasnio je on.

Direktor Uprave za zaštitu zdravlja bilja Radenko Radović rekao je da je problem u vezi bjanko sertifikata i pečata kod izvoza u Rusiju riješen kod inspektorata na entitetskom nivou koji su donijeli interne akte.

"Neće biti takvih prekršaja više, sertifikati ne smiju biti dostupni trećim licima i preduzete su mjere da oni budu u kasi", rekao je on.