Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o stepenu razvijenosti jedinica lokalne samouprave u Republici Srpskoj za 2017. godinu.

istocna-hercegovina

Ovom odlukom utvrđuje se stepen razvijenosti jedinica lokalne samouprave u Republici Srpskoj za 2017. godinu.

Razvijene jedinice lokalne samouprave su: Banja Luka, Bijeljina, Gacko, Gradiška, Derventa, Doboj, Zvornik,Istočna Ilidža, Istočno Novo Sarajevo, Laktaši, Modriča, Mrkonjić Grad, Pale, Prijedor, Prnjavor, Teslić, Trebinje i Ugljevik.

Srednje razvijene jedinice lokalne samouprave su: Bileća, Brod, Višegrad, Kozarska Dubica, Kotor Varoš, Milići, Novi Grad, Sokolac, Srbac, Stanari, Foča i Čelinac.

Nerazvijene jedinice lokalne samouprave su: Bratunac, Vlasenica, Donji Žabar, Kostajnica, Ljubinje, Nevesinje, Pelagićevo, Petrovac, Petrovo, Ribnik, Rogatica, Han Pijesak, Šamac i Šipovo.

Izrazito nerazvijene jedinice lokalne samouprave su: Berkovići, Vukosavlje, Istočni Drvar, Istočni Mostar, Istočni Stari Grad, Јezero, Kalinovik, Kneževo, Krupa na Uni, Kupres, Lopare, Novo Goražde, Osmaci, Oštra Luka, Rudo, Srebrenica, Trnovo, Čajniče i Šekovići.