I to se dešava. Mačak već tri godine stanuje na krovu dječijeg dispanzera u novom naselju u Luču. Mačke redovno dolaze na svojevrstan "kasting" kod odvažnog mužjaka, posebno u februaru za vrijeme parenja.

macak-trebinje-1

Pričaju ovo mačkove prve komšije - radnici zaposleni u okolnim radnjama, firma i kioscima. Kažu, na početku nisu mogli da vjeruju da će mačak kao stalno prebivalište izabrati trošni krov. Ljeti se redovno sunča, a po velikoj hladnoći i kiši sklanja se pod strehu na krovu.

Ipak, mačak, iako ne silazi sa krova, nikada nije gladan. Zato su se probrinule njegove komšije. Svakog jutra mu redovno davaju hranu. Kažu, najvažnije je da njihov komšija ne bude gladan.

A sa mačkom su se sprijateljili i trebinjski vatrogasci. U početku su ga, kažu, nekoliko puta skidali sa krova, ali bi se on već nakon nekoliko minuta ponovo našao na krovu dispanzera.

"Pet puta smo ga skidali sa krova, ali on se uvijek ponovo na njega vrati. Tu živi već tri godine, pa su se ljudi na njega navikli i više nas ne zovu da ga skidamo", kaže Danko Vuković, komandir trebinjskih vatrogasaca.

macak-trebinje-1

A da su građani navikli na mačka na krovu, potvrdio nam je i Trebinjac Momir Milić. Svakodnevno prolazi kroz novo naselje u Luču, a mačak ga svako jutro dočeka na krovu.

"Ne samo da mačak ne silazi sa krova, već mačke za vrijeme parenja dolaze na kasting kod njega", kaže kroz osmijeh Milić.

macak-trebinje-1