Poreska uprava Republike Srpske u saradnji sa Privrednom komorom Republike Srpske organizuje 12. oktobra u Trebinju seminar na temu „Izdavanje elektronskih sertifikata“.

poreska uprava

Elektronski certifikat je poreskim obveznicima neophodan kako bi koristili elektronske usluge koje obezbjeđuje Poreska uprava RS.

Prema novom Pravilniku o postupku i načinu ponošenja poreskih prijava (Službeni glasnik Republike Srpske 7/16), od 1.1.2017. godine, svi isplatioci dohotka, odnosno uplatioci doprinosa će biti dužni da mjesečne prijave poreza po odbitku podnose isključivo u elektronskom obliku.

Tim povodom Poreska uprava poziva sve poreske obveznike koji do sada nisu dobili elektronski certifikat PURS, da se prijave za učešće na seminar i da podnesu zahtjev za izdavanje elektronskog certifikata te na ovaj način iskoriste pogodnosti elektronske komunikacije sa Poreskom upravom.

Podsjećamo da je ova usluga za poreske obveznike potpuno besplatna.
Učešće na seminaru je besplatno, a održaće se u Područnim privrednim komorama.