Predsjednik Republičke komisije za sprovođenje referenduma Siniša Karan rekao je da se na referendumu o Danu Republike Srpske 677.721 građanin, odnosno 99,81 odsto, pozitivno izjasnio na referendumsko pitanje "Da li podržavate da se 9. januar obilježava i slavi kao Dan Republike Srpske?".

glasanje opsti izbori bih

Negativno su se izjasnila 1.291 građanin, odnosno 0,19 odsto.

Na referendum o Danu Republike izjasnilo se ukupno 680.116, odnosno 55,77 odsto registrovanih građana.

Karan je rekao da je bilo organizovano 1.885 glasačkih mjesta, a u inostranstvu 27 glasačkih mjesta.

On je dodao da je za građane Brčko distrikta koji imaju državljanstvo Srpske izjašnjavanje bilo organizovano u Bijeljini i opštini Donji Žabar.

"Primljeno je ukupno 1.337.000 glasačkih listića od čega je nupotrebljeno 655.724 glasačkih listića. Nevažećih je bilo 2.264, a važećih 670.012", naveo je Karan na konferenciji za novinare u Banjaluci.
On je naveo da je riječ o prvim nezvaničnim rezultatima refrenduma o Danu Republike.

Karan je naglasio da je referendum punovažan u skladu sa Zakonom o referendumu i građanskoj inicijativi, jer se izjasnilo više od 50 odsto upisanih građana, te da je referendum uspješno obavljen.

On je naglasio da će konačni izvještaj, nakon verifikacije svih rezultata glasanja, biti dostavljen Narodnoj skupštini Republike Srpske na usvajanje.

"Rezultati republičkog referenduma biće objavljeni u 'Službenom glasniku Republike Srpske' najkasnije u roku od 30 dana od dana konstatovanja rezultata", rekao je Karan i zahvalio medijima na profesionalnom izvještavanju tokom referendumskog dana.

Karan je rekao da se Komisija nije službeno obraćala Ministarstvu spoljnih poslova u Savjetu ministara BiH za organizovanje glasanja u diplomatsko-konzularnoj mreži, te ponovio da je referendum organizovan u skladu sa Zakonom o referendumu i građanskoj inicijativi.

"Nijedna procesna radnja koja nije definisana ovim zakonom nije obavezivala komisiju u tom pravcu", objasnio je Karan.

On je istakao da niko nije bio prijavljen za status posmatrača na referendumu, koje izborno zakonodavstvo predviđa, te da se kontrola vrši od glasačkog mjesta, kroz glasački materijal, zapisnike i verifikaciju glasačkih odbora.

"Ista potvrda ide i kroz zapisnike, verifikaciju opštinskih i gradskih komisija i konačna verifikacija u Republičkoj komisiji", rekao je Karan i naveo da rad ove komisije prestaje kada konačan izvještaj bude upućen Narodnoj skupštini.

Navodeći da još nije upućena nijedna žalba građana na referendumski postupak, Karan je rekao da ne želi da komentariše tvrdnje potpredsjednika Republike Srpske Ramiza Salkića da su "rezultati izlaznosti preuveličani", ocijenivši ih paušalnim.

"Naš centralni glasački spisak za referendum u odnosu na podatke koje ima CIK i popis stanovništva u BiH je najrelevantniji podatak", naglasio je Karan.
On je istakao da je jučerašnji dan u bezbjednosnom smislu prošao dobro i da nije bilo nijednog incidenta.