U Obrazovnom centru "Cerovac" u Trebinju, dodijeljene su diplome za 39 polaznika programa mentalne aritmetike „SuanPan“.

suanpan diplome cerovac

Ovo su prve diplome za ovaj program u Cerovcu, a rezultati koji su postignuti su više nego dobri.

Mentalna aritmetika Suanpan je obrazovno-razvojni program za isticanje potencijala svakog djeteta koji se zasniva na radu na računaljci.

Izvođenje matematičkih operacija se odvija isključivo korišćenjem misaonog procesa. Djeca su naučila da izvode računske operacije sa složenim brojevima brže od digitrona, i to bez greške!

Suanpan nije samo program za razvoj računskih sposobnosti. Aritmetika je sredstvo za postizanje cilja. Djeca koja su učestvovala u programu pokazuju jasan napredak i kroz bolju pažnju, slušanje, opažanje, razumijevanje, jačaje memorije, te razvijaju kreativnost, logiku...

Stečene sposobnosti djeca zadržavaju zauvijek, bez potrebe obnavljanja programa, dok će većinapolaznika nastaviti sa školom matematike.

suanpan diplome cerovac suanpan diplome cerovac suanpan diplome cerovac