Koordinacija srpskih organizacija u Mostaru poslaće preko srpskih poslanika svoj prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH u dijelu koji se odnosi na grad Mostar.

mostar

Koordinacioni odbor dogovoriće sa poslanicima u parlamentu BiH koji dolaze iz Republike Srpske ko će predložiti zakon.

Predsjednik Koordinacije Dušan Golo rekao je Srni da bi srpski prijedlog mogao biti kompromisno rješenje za Mostar, jer omogućava ravnopravnost svih naroda i građana u Mostaru.

Prema njegovim riječima, prijedlog se temelji na tome da Mostar ostaje jedinstven grad i jedna izborna jedinica, a u Gradsko vijeće Mostara vijećnici bi se birali sa dvije liste.

"Trinaest vijećnika, po četiri pripadnika konstitutvnih naroda i jedan iz reda ostalih se biraju sa jedne kandidatske liste koja se sastoji od imena kandidata razvrstanih po pripadnosti narodima. Birač bi mogao glasati za najviše četiri kandidata iz reda jednog naroda ili jednog iz reda ostalih. Izabrani bi bili oni koji dobiju najviše glasova. Sa druge liste bi se birala 22 vijećnika po sistemu proporcionalne zastupljenosti političkih partija, koalicija i liste nezavisnih kandidata kako predviđa Izborni zakon BiH", objasnio je Golo.

U prijedlogu stoji i da u Gradskom vijeću nijedan konstitutivni narod ne može imati više od 15 predstavnika.

Novost koju donosi srpski prijedlog je i direktan izbor gradonačelnika Mostara i dva zamjenika gradonačelnika.

"Gradonačelnik i dva zamjenik gradonačelnika biraju se sa jednog glasačkog listića na način da svaki birač može glasati za samo jednog kandidata. Kandidat koji dobije najveći broj glasova je gradonačelnik Mostara, a sljedeća dva kandidata sa najvećim brojem glasova su zamjenici gradonačelnici Mostara uz uslov da gradonačelnik i zamjenici ne mogu biti iz reda istog konstitutivnog naroda ili reda ostalih", dio je prijedloga u koji je Srna imala uvid.

Mostar osam godina nije imao izbore zbog nesprovođenja odluke Ustavnog suda BiH da se izmijene izborna pravila za Mostar. Političke stranke u Mostaru već godinama ne mogu da dođu do dogovora.

Da bi Mostar ove godine imao lokalne izbore potrebno je do 4. maja, kada Centralna izborna komisija raspisuje izbore, donijeti izmjene Izbornog zakona BiH.

Svoje prijedloge za Mostar u parlament su do sada uputili zajednički SDP i DF koji su podržali rješenje koje je predložio Centar za mir i multietničku saradnju iz Mostara.

U ovoj sedmici je najavljen i sastanak SBB-a i SDA koji bi trebalo da razmotre podršku istom ili sličnom prijedlogu.

HDZ BiH i stranke HNS-a najavili su da će i oni poslati svoj prijedlog.