U sjedištu "Elektroprivrede Republike Srpske" /ERS/ u Trebinju danas je održan prvi konsultativni sastanak predstavnika poslodavca ERS-a i Sindikata kao priprema za početak pregovora o zaključivanju kolektivnog ugovora ovog preduzeća.

elektroprivreda rs

Razgovarano je o brojnim pitanjima koja se odnose na prava, obaveze i dužnosti zaposlenih i poslodavca o kojima će u narednom periodu detaljnije raspravljati posebne radne grupe koje su formirane od oba partnera, saopšteno je iz ERS-a.

"Namjera učesnika današnjeg radnog sastanka jeste da se pregovori vode uz obostrano uvažavanje realnih zahtjeva i mogućnosti poslodavca i predstavnika Sindikata", dodaje se u saopštenju.
Predstavnici pregovarača očekuju da će radne grupe uspjeti da u relativno kratkom vremenu iznađu najbolja rješenja i predlože tekst kolektivnog ugovora ERS-a, uprkos činjenici da do danas nisu usvojeni opšti kolektivni ugovor Republike Srpske, niti posebni kolektivni ugovor Energetike Republike Srpske.

Sastanku u ERS-u prisustvovali su članovi uprave matičnog preduzeća, koje je predvodio v.d. generalnog direktora Željko Kovačević, predsjednici sindikalnih organizacija matičnog i svih zavisnih preduzeća u sastavu ERS-a, predsjednici sindikata i koordinator za pregovore u ime poslodavca.

Organizator sastanka je uprava matičnog preduzeća.