Italijanski je peti jezik po redu u svijetu po broju ljudi koji ga uče kao strani jezik. On je službeni jezik u Italiji, Vatikanu, San Marinu i Švajcarskoj, za oko 70 miliona ljudi je maternji jezik, a oko 130 miliona se njime vrlo često služi. italijanska zastava

Naša djeca se susreću sa ovim jezikom, prema svom odabiru, u šestom razredu osnovne škole ili tek u gimnazijskim klupama.

Naša je želja da, kao škola, približimo ovaj jezik djeci i prije nego što budu imali priliku da ga biraju u školi, da bi unaprijed znali koliko je lijep i „lako uhvatljiv za uho“, a možda i da zainteresujemo đake i probudimo želju za usvajanjem ovog jezika iako ga ne budu učili u školi. Neki od naših učenika danas studiraju u Italiji..

Kurs koji organizujemo je uvod u italijanski jezik (nivo A1.1) i bazira se na radu sa đacima četvrtih i petih razreda osnovne škole.
Planirano trajanje kursa je 3 mjeseca – 28 časova po 60 minuta.

Cilj kursa:

Poznavanje osnova italijanskog jezika, prije svega, sistematično usavršavanje lingvističkih sposobnosti (slušanje, govorenje, čitanje i pisanje) i razumijevanje morfosintaksičkih struktura jezika.

Program:

Espresso Ragazzi, inspirisan modernim i inovativnim metodološkim principima rada. Ovaj kurs je rađen upravo za preadolescente i adolescente nakon što je Espresso za odrasle polaznike proglašen za najtraženiji i najučinkovitiji program za kurseve širom svijeta.

Ovim programom se obezbjeđuje postepen napredak koji se postiže zahvaljujući skladno uređenim aktivnostima baziranim na lako razumljivim temama u odnosu na uzrast djece (drugari, škola, porodica, slobodno vrijeme, itd.), kao i na interaktivnom dinamičnom i kreativnom radu u paru i grupi.

Ne propustite priliku da omogućite vašim mališanima učenje ovog melodičnog jezika koji se smatra jezikom umjetnosti i kulture. Škola Cerovac će u svojim ugodnim i modernim učionicama omogućiti da se vaša djeca osjećaju prijatno, a pomoću savremenih pedagoških metoda učinićemo da djeca neosjetno usvajaju gradivo i sa nestrpljenjem čekaju svaki naredni čas.
DOBRO NAM DOŠLI U CEROVAC!