Centar ruskog jezika i kulture Vozroždenije – Budva i Trebinje danas je u prostorijama biblioteke Gimnazije "Jovan Dučić" organizovao uručivanje diploma i poklona ruskog Državnog humanitarnog univerziteta polaznicima kursa za ruski jezik nivo A1.

Diplome ruski centar

Diplome su dobili i najmlađi posjetioci edukstivnog dječijeg kutka Maša i Medvjed. Zahvalnice i diplome uručene su i profesorima i saradnicima Centra.

Ujedno je obavljena i prezentacija učešća profesora Gimanzije mr Nataše Palavestre na konferenciji u Minsku, u organizaciji Centra Vozroždenije Budva-Trebinje, na temu „Sačuvanje, podrška i promocija ruskog jezika i kulture u inostranstvu“. Ovom prilikom najavljena je saradnja Centra Vozroždenije Budva sa Gimnazijom Jovan Dučić i Srpskim prosvjetnim kulturnim društvom Prosvjeta - Trebinje.

Polaznici su izrazili zadovoljstvo efikasnošću i kompleksnošću samog kursa, kao i stečenim znanjem, naglašavajući zahvalnost eminentnim profesorima angažovanim sa strane.

Centar Vozroždenije je svoje prostorije preselio na novu lokaciju- Prostorije SPKD Prosvjeta Trebinje.

Novi upis na sertifikovne kurseve po minimalnim cijenama vršiće u drugoj polovini januara.

Diplome ruski centar