Poreska uprava Republike Srpske poziva sve poreske obveznike poreza na nepokretnosti da izmire drugu ratu svoje obaveze po poreskom računu za 2015. godinu, kao i eventualno još uvijek neizmirene iznose po osnovu poreza na nepokretnosti iz prethodnih godina.

poreska uprava trebinje

Propisani rok za uplatu druge rate poreza na nepokretnosti je 31.12.2015. godine", napominju iz Poreske uprave.
Svim vlasnicima nepokretnosti u Republici Srpskoj koji nisu platili dospjele obaveze poreza na nepokretnosti, iznos će biti uvećan za troškove postupka prinudne naplate i kamate, kažu u Poreskoj upravi.

Poreska uprava Republike Srpske poziva i sve one koji još uvijek nisu prijavili svoju nepokretnu imovinu, da to učine odmah, jer će neprijavljene nepokretnosti koje identifikuje Poreska uprava biti prijavljene po službenoj dužnosti, a vlasnicima uručeni poreski računi sa obračunatim kamatama i novčanom kaznom u iznosu od 500 KM do 1.500 KM za fizička lica, te od 1.000 KM do 30.00 KM za pravna lica, po neprijavljenoj nepokretnosti. "Poreska uprava će tokom decembra mjeseca intenzivirati aktivnosti na prinudnoj naplati ovog opštinskog prihoda, koristeći sve zakonski raspoložive mjere, od blokada računa, pljenidbe pokretne imovine do upisa hipoteka na nepokretnu imovinu, kao krajnje mjere naplate ove poreske obaveze", navode u Poreskoj upravi.