U mjestu Tuli kod Trebinja, prema Herceg Novom, danas je otvoren turističko-informativni i degustacioni punkt na kojem će hercegovački poljoprivredni proizvođači moći da promovišu svoje proizvode.

tuli hercegovacki proizvodi

Punkt je urađen u okviru Projekta za razvoj međunarodnog turističkog koridora Hercegovine, koji sprovodi Međunarodna razvojna agencija "Džajk" /Jica/ iz Japana, u saradnji sa njihovom Vladom.

Gradonačelnik Trebinja Slavko Vučurević istakao je da će otvaranje punkta imati višestruki značaj za promociju domaćih poljoprivrednih proizvoda, ljekovitog bilja i svega što Hercegovinu čini autohtonom proizvođačkom cjelinom.

"To je projekat koji u potpunosti afirmiše strategiju razvoja Trebinja koja se bazira na razvoju poljoprivrede i turizma", rekao je Vučurević i zahvalio Japanskoj agenciji za pomoć u realizaciji ovog projekta.

Glavni savjetnik na projektu Nagae Cutomi objasnio je da su u protekle tri godine realizovane brojne promotivne aktivnosti na području BiH, među kojima i projekat "Vinske ceste", te uspostava puta bilja i meda, u okviru kojeg su realizovani regionalni poveznički centri - u Tulima, Ljubinju i Stocu.

"Ovi centri će zaživjeti tek u budućnosti i ovo je dobra prilika za promovisanje turizma u ovom području", rekao je Cutomi i napomenuo da je prema objektima postavljena i signalizacija da bi turisti mogli lakše da se snađu