Vlada Republike Srpske prihvatila je danas informaciju o rješavanju problema smještaja pravosudnih institucija Republike Srpske u Trebinju, a sve aktivnosti preuzeće Ministarstvo pravde u koordinaciji sa Ministarstvom za ekonomske odnose i regionalnu saradnju.

vlada rs cijena rada

Vlada Srpske je na sjednici dala saglasnost na Plan utroška sredstava Ministarstvu porodice, omladine i sporta za deset mjeseci ove godine u iznosu od 275.100 KM, saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose s javnošću.

Od ukupnih sredstva, na ime kamatne stope za stambeno kreditiranje mladih i mladih bračnih parova ide 207.300 KM, a za tekuće grantove javnim ustanovama i ustanovama obrazovanja za realizaciju omladinskih projekata predviđeno je 2.700 KM.

Za tekuće grantove za realizaciju programa definisanih Omladinskom politikom i projekata za unapređenje omladinskog organizovanja planirano je 34.400 KM, za tekuće grantove za projekte podrške međunarodne saradnje i mobilnosti mladih 12.400 KM, za kapitalne grantove mladima i omladinskim organizacijama u ruralnim sredinama 2.800 KM, te za tekuće grantove neprofitnim udruženjima i organizacijama za afirmaciju porodice 15.500 KM.

Data je saglasnost Ministarstvu uprave i lokalne samouprave na Plan utroška sredstava, odnosno tekućih grantova udruženjima od javnog interesa u iznosu od 138.214 KM.

Vlada je dala saglasnost na Red vožnje u željezničkom putničkom saobraćaju za 2015/2016. godinu.