U školi „Cerovac“ je počeo upis na program mentalne aritmetike „SuanPan“. Nastava počinje 29. avgusta i zainteresovani polaznici se još uvijek mogu priključiti grupama koje su već formirane.

racunaljka

Da podsjetimo čitaoce šta je to tačno SuanPan program.

Mentalna aritmetika Suanpan je obrazovno-razvojni program za isticanje potencijala svakog djeteta koji se zasniva na radu na računaljci. Izvođenje matematičkih operacija se odvija isključivo korišćenjem misaonog procesa. Djeca nauče da izvode računske operacije sa složenim brojevima brže od digitrona, i to bez greške!

Suanpan nije samo program za razvoj računskih sposobnosti. Aritmetika je sredstvo za postizanje cilja. Djeca koja učestvuju u programu pokazuju jasan napredak koji se ogleda u sljedećem:

* bolja pažnja, jača koncentracija i moć usvajanja znanja

* bolje slušanje, razumijevanje i opažanje

* razvijanje stila učenja svojstvenog djetetu

* jača memorija i bolji refleksi

* veća sigurnost i samopouzdanje

* logika i analitičke vještine na najvišem nivou

* kreativnost i sposobnost rješavanja problema na višem nivou.

Metodika rada prilagođena je uzrastu, a prate je testovi pažnje, igre memorije, i kreativne igre kroz aktivnosti drame na času, kao i druge stimulativne aktivnosti, u cilju bolje socijalizacije, podizanja samopouzdanja i prijatnijeg doživljaja procesa učenja.

Program je otvoren za djecu od pet do 14 godina.

Stečene sposobnosti djeca zadržavaju zauvijek, bez potrebe obnavljanja programa. Sve informacije možete dobiti na telefon broj: 059 223 502 ili putem e-maila: skola@cerovac.ba.

Naše radno vrijeme je od 8.00 do 14.00 i od 17.00 do 19.00 časova, svakim radnim danom.

Više inormacija o samom programu možete pronaći na linkovima: http://www.suanpanserbia.com/

http://www.smartacus.rs/