Redovni godišnji remont na postrojenjima Hidroelektrana na Trebišnjici (HET), koji je ovo preduzeće finansiralo sa oko 100.000 maraka, završava se ovih dana, a cjelokupan posao je obavljen uglavnom zahvaljujući sopstvenoj radnoj snazi, kao i preduzećima specijalizovanim za vrste radova koji se ne mogu izvršiti vlastitim snagama.

brana grancarevo

Prema riječima Ljubomira Zotovića, izvršnog direktora za proizvodnju i tehničke poslove HET-a, u pitanju je remont postrojenja na Hidroelektrani Trebinje 1, koji traje već više od mjesec dana i u okviru kojeg su urađena sva potrebna ispitivanja i mjerenja na visokonaponskoj opremi.

"Ostalo je još jedino da se završe ispitivanja distantnih zaštita 22-kilovoltnih dalekovoda, te ispitivanja zaštita energetskih transformatora i generatora, što će se okončati u roku od dva do tri dana", kaže Zotović.

On pojašnjava da su u toku remonta izvršena ispitivanja prisustva toksičkih materija u turbinama i generatorima, što je preduslov za nastavak radova na revitalizaciji elektrane po projektu "Power III - faza 3".

U periodu remonta HE Trebinje 1 urađena je sanacija radnih kola turbina, kao i druge prateće aktivnosti koje će doprinijeti stabilnosti i funkcionalnosti elektrane. S obzirom na to da je u okviru remonta bio ispražnjen i tunel koji prevodi vodu iz Trebinjskog jezera do HE Dubrovnik, urađeni su i detaljni pregledi ovog objekta, s mjerenjima gubitaka vode koji su u granicama dopuštenog.