Godišnja skupština Evropske federacije novinara /EFJ/ je na sastanku u Budvi izrazila zabrinutost zbog povećanja fizičkih napada i zastrašivanja novinara i zbog nekažnjavanja na Balkanu.

novinari

Skupština je, kada je riječ o Crnoj Gori, podsjetila da je zbog istraživačkih tekstova o sumnjivim osobama iz Crne Gore prije osam godina brutalno pretučen novinar Tufik Softić i da od tada ništa nije učinjeno radi otkrivanja napadača i nalogodavaca.

"Prije dvije godine u njegovo dvorište bačena je bomba, a taj slučaj još nije riješen. Softić je pod stalnom policijskom zaštitom već godinu i po", navela je skupština EFJ.

Skupština, na kojoj je učestvovalo 47 novinarskih organizacija iz 33 zemlje, izrazila je zabrinutost zbog povećanja nepoštovanja prava novinara i medijskih radnika na pristojne plate, na pravične naknade za slobodne novinare, kao i sindikalnih i prava na kolektivno pregovaranje.

Osuđen je i fizički napad na hrvatskog istraživačkog novinara Željka Peratovića, koji je pretučen ispred svog doma.

Skupština je pozvala EFJ i svoj izvršni odbor da zatraži od vlada Hrvatske i Crne Gore da ubrzaju istragu, te da se postaraju da napadači budu kažnjeni.

"Zatraženo je da se ohrabre nacionalne vlasti da obezbijede pravdu za novinare koji su napadani i zastrašivani, da se podrže članice EFJ iz regiona da organizuju zajedničke aktivnosti, uključujući štrajkove kako bi zaštitili svoja prava, da se pozovu medijske kompanije i poslodavci da strogo poštuju sindikalna prava, da obezbijede odgovarajuće radne uslove i u potpunosti poštuju nacionalne zakone o radu i kolektivne ugovore tamo gdje postoje, da podstiču medijske kompanije i poslodavce da primjenjuju kolektivne ugovore u medijima tamo gdje oni ne postoje", navodi se u saopštenju.

Zatraženo je i da se o svim problematičnim pitanjima upoznaju evropske institucije poput Savjeta Evrope, Međunarodne organizacije rada i izvjestioca UN o slobodi izražavanja.