Pozivamo vas da prisustvujete prezentaciji programa Mentalne aritmetike SuanPan – međunarodnog programa za razvijanje mentalnih potencijala kod djece, koju će organizacija Pro Mensa iz Srbije, vlasnici franšize za Balkan, u saradnji sa školom Cerovac, održati: u utorak, 12. maja u 18.00 časova, u Galeriji Kulturnog centra u Trebinju.

Mentalne aritmetike SuanPan trebinje Mentalna aritmetika SuanPan je obrazovno-razvojni program čiji je cilj isticanje maksimalnog potencijala svakog djeteta, koji se zasniva na radu na računaljci (abakusu), igrama memorije i kreativnoj vizuelizaciji, a čiji su rezultati mjerljivi i obuhvataju:

- jačanje pažnje, memorije i koncentracije kod djeteta

- bolje slušanje, razumijevanje i opažanje

- logika i analitičke vještine na višem nivou

- sigurnost i samopouzdanje

Predstavićemo vam nove informacije o razvoju dječijeg mozga i mogućnostima da se taj razvoj unapredi, na interesantan, slikovit i dinamičan način, i sigurni smo da ćete uživati.