Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske raspisalo je konkurs za međunarodnu razmjenu studenata na osnovu novog Pravilnika o sufinansiranju međunarodne razmjene studenata i akademskog osoblja koji je stupio na snagu u aprilu.

studenti mladi

Pomoćnik ministra za visoko obrazovanje u Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske Radmila Pejić rekla je Srni da je u budžetu Republike Srpske za ovu godinu za sufinansiranje međunarodne razmjene studenata i akademskog osoblja predviđeno 110.000 KM.

"Od raspoloživih sredstava, 55.000 KM je rezervisano za program CEPUS 3, a preostalih 55.000 KM za međunarodnu razmjenu studenata i akademskog osoblja", rekla je Pejićeva.

Ona je dodala da je konkurs otvoren do 30. maja i da je raspisan za odlazak redovnih studenata prvog, drugog i trećeg ciklusa studija sa javnih visokoškolskih ustanova iz Republike Srpske radi studiranja u inostranstvu, kao i radi obavljanja stručne studentske prakse u inostranstvu.

Konkurs se odnosi i na dolazak studenata prvog, drugog i trećeg ciklusa studija sa akreditovanih visokoškolskih ustanova iz inostranstva radi studiranja na javnim visokoškolskim ustanovama u Republici Srpskoj, kao i radi obavljanja stručne studentske prakse na javnim visokoškolskim ustanovama ili naučno-istraživačkim ustanovama, odnosno kulturno-umjetničkim ustanovama u Republici Srpskoj.

Resorno ministarstvo ove godine sufinansira i odlazak akademskog osoblja sa javnih viskoškolskih ustanova iz Republike Srpske u inostranstvo radi obrazovnog ili naučno-istraživačkog, odnosno kulturno-umjetničkog rada na visokoškolskim ustanovama ili naučno-istraživačkim, odnosno kulturno-umjetničkim ustanovama u inostranstvu te dolazak akademskog osoblja sa akreditovanih visokoškolskih ustanova iz inostranstva radi obrazovnog ili naučno-istraživačkog, odnosno kulturno-umjetničkog rada na javnim visokoškolskim ustanovama i/ili naučno-istraživačkim, odnosno kulturno-umjetničkim ustanovama u Republici Srpskoj.

"U ovom trenutku ne možemo predvidjeti broj kandidata koje će Ministarstvo sufinansirati ove godine na osnovu raspisanog konkursa, s obzirom da to zavisi od broja prijavljenih kandidata, vrste razmjene, destinacije - države u kojoj će se razmjena obavljati, dužine boravka kandidata, vrste prevoza", naglasila je Pejićeva.

Prema njenim riječima, od 2009. godine do danas putem programa CEPUS 3 u Republici Srpskoj boravila su 122 studenta, a u drugim zemljama 92 studenta i nastavnika iz Srpske.

U skladu sa ranije važećim Pravilnikom o sufinansiranju međunarodne razmjene studenata i akademskog osoblja, od 2009. do 20014. godine na visokoškolskim ustanovama u Republici Srpskoj boravila su četiri, a na visokoškolskim ustanovama u svijetu 35 studenata i akademskog osoblja iz Srpske.

Glavni cilj CEPUS programa je razvoj akademske saradnje centralne i jugoistočne Evrope kreiranjem univerzitetskih mreža, te doprinos izgradnji oblasti evropskog prostora visokog obrazovanja i upotreba regionalne akademske mobilnosti kao strateškog programa za implementaciju Bolonjskih ciljeva.
Svaka zemlja domaćin obezbjeđuje stipendije za gostujuće studente i profesore koji dolaze na javne visokoškolske ustanove u Republici Srpskoj, dok participaciju za putne troškove snosi zemlja iz koje dolaze profesori, odnosno studenti.