Škola „Cerovac“ je danas svečanom ceremonijom dodjele diploma obilježila sjajan uspjeh svojih učenika na polaganju Cambridge ispita. U decembarskom ispitnom roku Cambridge ispite je polagalo 15 učenika: 14 učenika je polagalo FCE ispit (nivo B2), a jedan učenik je polagao CAE ispit (nivo C1). Prolaznost koja je ostvarena iznosila je izvrsnih 100 odsto.

cerovac dodjela diploma

Osim toga, tri učenika koja su dobila ocjenu A i koji su ujedno dosegli gornju kvotu bodovanja predviđenog za nivo B2, dobili su sertifikat za nivo više, odnosno za nivo C1. Ovakve situacije se smatraju rijetkošću u polaganju Cambridge ispita pa je utoliko uspjeh ovih učenika veći.

U ovoj priči o uspjesima, moraju se pomenuti i profesori škole „Cerovac“ koji svojim radom, stručnošću i posvećenošću kreiraju pozitivno okruženje u kome su učenici motivisani da uče i napreduju. Rezultati nesumnjivo govore u prilog tome. Škola „Cerovac“ već dugi niz godina sarađuje sa Britanskim savjetom iz Sarajeva, čiji je predstavnik, gdin Samir Avdibegović, i ovaj put našao vremena da doputuje u Trebinje i čestita učenicima škole na zavidnim rezultatima.

cerovac

Kao što je istakla gđa Miskin, direktor škole, kao i prof. Marina Marković koja je učenicima svečano uručila Cambridge diplome, osim rada i zalaganja od strane učenika i profesora, za ovakav uspjeh su izuzetno zaslužni i roditelji koji su svojim povjerenjem u školu „Cerovac“ dali šansu i svojoj djeci, i profesorima škole, da naprave razliku i podignu ljestvicu za razinu više. Sljedećim generacijama sigurno neće biti lako da dostignu izvrsnost sadašnje ali to zavisi od zajedničkog entuzijazma koga sigurno ima u izobilju u ovoj školi.

profesori cerovac

Osim Cambridge diploma, ovom prilikom su uručene i dvije diplome iz italijanskog jezika, CILS, visoki nivoi C1 i B2, za koje je takođe trebalo mnogo truda i uložene energije. Ove diplome za odlične rezultate u znanju italijanskog jezika su, recipročno zastupljenosti italijanskog jezika, značajne u međunarodnom okruženju kao i Cambridge diplome za engleski jezik.

Čestitamo svim učenicima i njihovim profesorima!

cerovac dodjela diploma