Dužnici u Srbiji koji nisu u stanju da ispunjavaju obaveze prema bankama, poreskoj upravi, javnim preduzećima i ostalim povjeriocima, uskoro bi mogli da dobiju mogućnost da proglase lični bankrot.

ulica srdjanu aleksicu u novom beogradu

Generalni direktor Sektora Narodne banke Srbije /NBS/ za kontrolu poslovanja banaka Željko Jović najavio je da je uvođenje mogućnosti ličnog bankrota predviđeno strategijom za rješavanje problematičnih kredita, čiji rok donošenja je 30. jun.

Jović je za Radio-televiziju Srbije rekao da bi se u slučaju bankrota fizičkim licima dodijelio lični stečajni upravnik.

Lični stečajni upravnik bi trebalo da isplanira kako da se dugovi što lakše i bezbolnije izmire, a da se dužniku ne ugrozi lična egzistencija.

"Granica od koje će biti proglašavan lični bankrot građana biće naknadno određena, ali će za početak biti definisan vremenski period, recimo 10 dana, kao dozvoljena granica za kašnjenje u izmirenju obaveza, posle koje će biti proglašavan lični bankrot", rekao je Jović.

On je objasnio da će prije proglašenja ličnog bankrota građanima biti omogućeno da restruktuiraju svoja dugovanja, kao i da usklade svoje troškove i primanja da bi mogli da vraćaju dugove, a tek ako ni to ne budu mogli, biće proglašavan lični bankrot i dobiće ličnog stečajnog upravnika.

Troškovi angažovanja ličnog stečajnog upravnika zavisiće od modela koji bude primijenjen.

Strategija za rješavanje problematičnih kredita priprema se u saradnji sa MMF-om, Svjetskom bankom i Evropskom bankom za obnovu i razvoj.

Prema zvaničnim podacima, svaki stanovnik Srbije u ovom trenutku u prosjeku duguje skoro 900 evra, u ozbiljnim finansijskim problemima je 150.000 građana, dok su banke blokirale račune 200.000