Vlada Hrvatske je na današnjoj sjednici donijela Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju uslova i objavi javnog poziva za dostavu obavezujućih ponuda za realizaciju turističkog razvojnog projekta Kupari, prenosi novinska agencija Patria.

prodaja kupara dubrovnik

Navedeni javni poziv pretpostavlja realizaciju projekta osnivanjem prava građenja i prava služnosti na zemljištu u obuhvatu projekta, sklapanjem ugovora o zakupu hotela Grand i dodjelom koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i korištenja plaže, sve na rok od 99 godina, uz uslov izgradnje novih smještajnih i pratećih turističko ugostiteljskih građevina karakterističnih s 4 i 5 zvjezdica, saopšteno je iz Ministarstva turizma Hrvatske.

Turistička zona Kupari je određena kao postojeća zona ugostiteljsko turističke namjene izvan naselja, a na lokaciji površine od oko 13 hektara, s maksimalnim kapacitetom 1.500 kreveta. Visina investicije procjenjuje se na oko 100 miliona evra.