U kino dvorani Doma kulture sutra će, sa početkom u 11.00 časova, biti predstavljena analiza stanja stabala platana u bašti Hotela „Platani“ sa prijedlogom mogućih mjera.

basta platani

O stanju platana i daljim mjerama govoriće stručnjaci iz Istraživačko-razvojnog i projektnog centra u Banjaluci, sa Šumarskog fakulteta u Banjaluci i Beogradu i iz preduzeća „Zelenilo“ Beograd.

Kako smo ranije pisali, sedam od šesnaest simbola Trebinja – sedam platana, napala je gljiva truležnica i njihova sudbina je neizvjesna.