Neke naizgled jednostavne stvari često se koriste kao testovi za procenjivanje inteligencije. Takav je i ovaj test koji od onih koji ga rješavaju zahtjeva samo malo razmišljanja i četiri poteza.

Test

Da biste uradili test, prvo na papiru nacrtajte devet tačaka kao što je prikazano na fotografiji.

Nakon toga vaš zadatak je da te tačke spojite sve u samo četiti poteza.

Razmislite i krenite.

Ako vam uspije da samo sa četiri poteza spojite sve tačke, vi ste genije!

Ako vam ne uspije, pogledajte video i otkrijte kako:
[embed]

[/embed]