Branislava Milekić, direktor "Elektroprivrede" Republike Srpske, istakla je da će od resornog ministra zatražiti smjernice za dalje postupanje kada je riječ o otvaranju tržišta električne energije.

Elektroprivreda RS

"ERS mora da odgovori zahtjevima otvorenog tržišta. Ono što je pozitivno da su cijene po kojima snabdijevamo sve kupce veoma niske i nećemo stvoriti velike mogućnosti konkurenciji da se pojave i drugi snabdjevači u Republici Srpskoj", kaže Milekićeva.

Ona ističe da će ERS i u narednom periodu, bez obzira na potrebu za određenim korekcijama cijena električne energije, i dalje biti daleko povoljnija kako za velike kupce, tako i za domaćinstva, dodajući da niko drugi neće moći postići tako nizak nivo cijena struje.

"To je naša velika prednost i kandidujemo se za jedinog snabdjevača svih kupaca u Republici Srpskoj. Međutim, pravila igre su drugačija i naravno da, prije svega, moramo razdvojiti funkcije snabdijevanja i distribucije električne energije", rekla je Milekićeva.

Ona je napomenula da u ERS-u razmatraju mogućnosti za racionalizaciju određenih troškova da bi se što duže odgodilo povećanje cijena električne energije, odnosno da bi taj nivo bio sveden na najmanji mogući.

"Zahtjevi proizvodnih preduzeća i distribucija su potpuno opravdani i već odavno je zrela situacija da dođe do povećanja cijena električne energije", rekla je Milekićeva i podsjetila da je ERS prošle godine tokom poplava imala direktne i indirektne štete od 68 miliona KM.
Ona je istakla da ERS, ne samo što nije dobila pomoć za sanaciju šteta od poplava, već nije koristila ni kreditna sredstva i sve je uradila iz vlastitih sredstava.

Milekićeva ističe da je zbog tih i drugih troškova zahtjev za povećanjem električne energije potpuno realan.

"U okviru ERS-a ćemo se dogovoriti i usaglasiti sa resornim ministrom u vezi sa ovim pitanjem", rekla je Milekićeva.