Fondu zdravstvenog osiguranja /FZO/ Republike Srpske za doprinose za zdravstveno osiguranje poslodavci duguju više od 230 miliona KM, što je iznos kojim bi Fond u naredne dvije godine mogao da finansira pružanje zdravstvenih usluga u 54 doma zdravlja u Srpskoj, rečeno je Srni u FZO.

sastanak ministra i direktora zdravstvenih ustanova rs

"Za cijeli zdravstveni sistem veoma je važno da se redovno uplaćuju doprinosi za zdravstveno osiguranje, jer je to jedini izvor prihoda Fonda i samo na taj način moguće je da se zdravstvenim osiguranicima pruži nesmetana zdravstvena zaštita", kažu u FZO Republike Srpske.

Iz Fonda ističu da prihodi od zaposlenih čine od 85 odsto prihoda Fonda, što znači da radnici gotovo sami finansiraju zdravstveni sistem Republike Srpske i svaka neredovna uplata za kategorije osiguranih lica odražava se na kvalitet i dostupnost zdravstvene zaštite.

Ako se uzme podatak da oko 60.000 radnika, što su procjene sindikata, u Republici Srpskoj trenutno ne može da ovjeri knjižicu zbog neredovne uplate doprinosa, FZO samo po tom osnovu gubi na mjesečnom nivou 9,8 miliona KM.

Iz Fonda podsjećaju da oni nemaju mehanizme kojima bi poslodavce "natjerao" da redovno uplaćuju doprinose za zdravstveno osiguranje, jer je kontrola uplata u nadležnosti Poreske uprave Republike Srpske.

FZO ovjerava knjižicu, bez obzira na uplatu doprinosa - djeci do 15 godina, trudnicama, porodiljama, oboljelim od malignih bolesti, dijabetesa, zaraznih, mentalnih, bolesti progresivnih mišićnih oboljenja, ratnim vojnim invalidima, licima sa transplantiranim organima, kao i licima starijim od 65 godina koji imaju rješenja Centra za socijalni rad.
"Za ove kategorije je važno da su prijavljeni na zdravstveno osiguranje, a odluka da im se uvijek ovjeri zdravstvena knjižica ne znači da za ove kategorije ne treba da se uplaćuju doprinosi, jer je to zakonska obaveza poslodavaca", kažu u FZO Republike Srpske.