U akumulaciji Bileća ima dovoljno prostora za prihvat novih najavljenih količina padavina, zbog čega se ne očekuju veći problemi kada je riječ o plavljenju nizvodno od grada Trebinje, rekao je Srni direktor Direkcije za upravljanje sistemom Hidroelektrana na Trebišnjici /HET/ Blagota Marković.

brana grancarevo

On je naveo da je kota u akumulaciji Bileća 377,38 metara nad morem, što znači da se mogu prihvatiti nove količine vode.

Marković kaže da HET ne može da utiče na podzemne vode, da djelimično može da kontroliše međudotoke od brane Grančarevo do brane Gorica, ali da značajno može uticati na dotoke do brane Grančarevo.

On je ukazao da su proteklih dana u slivu Trebišnjice bile velike padavine, posebno u slivu Sušice, koje su stvarale i ekstremno velike dotoke u akumulacije.

"Satni dotoci u akumulaciju Bileća prelazili su i do 600 metara kubnih u sekundi, dok su u akumulaciji Trebinje bili preko 400 metara kubnih u sekundi", kaže Marković.

On ističe da su najveće padavine bile u slivu Sušice na mjernoj stanici Vučije, gdje je zabilježeno više od 230 litara po metru kvadratnom i to u subotu, 29. novembra, od 10.00 do 24.00 časa.

"Zbog takve situacije i zbog propuštanja ekstremno velikih dotoka, bili smo prinuđeni da promijenimo planirane režime rada elektrana, pa je iz pogona isključen agregat na brani Grančarevo, a uključili smo agregat na Gorici", pojasnio je Marković.

Najveći dotok kroz Trebinje, napominje on, dostigao je 305 metara kubnih u sekundi, dok je trenutno smanjen na 45 metara kubnih u sekundi.

U Trebinju je tokom vikenda usljed jakih padavina poplavljeno više podrumskih prostora, koji se nalaze uz rijeku, a izlio se i bazen u naselju Bregovi, zbog čega je voda zaprijetila većem broju kuća koje se nalaze u blizini.