Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske grantom u iznosu od milion KM pomaže izrazito nerazvijene i nerazvijene opštine i finansira projekte iz Fonda za lokalni razvoj.

isplata majskih penzija

Ministar Lejla Rešić napominje u intervjuu Srni da  u Srpskoj 33 opštine imaju status izrazito nerazvijenih, odnosno nerazvijenih opština, dok su ostale  srednje razvijene i razvijene.

U  Fondu za lokalni razvoj obezbijeđeno je više od pola miliona KM, od čega je 180.000 KM  izdvojila Vlada Srpske, a ostali novac Švajcarska agencija za obnovu i razvoj i tehnička podrška  UNDP-a.

Rešićeva ističe da se tim projektima  ravnomjerno  pomaže cijela Srpska i precizira da to potvrđuju  podaci Investiciono-razvojne banke i Fonda za razvoj: 51 odsto projekata realizovano je  u zapadnom dijelu Srpske , a 49 odsto u istočnom.

Ona podsjeća da je ovo ministarstvo  sačinilo više sistemskih zakona, među kojima je i Izborni zakon Srpske, kojim je uvedeno devet izbornih jedinica.

"Među  zakonima su i Zakon o lokalnoj samoupravi,  Zakon o statusu funkcionera u jedinicama lokalne samouprave,  Zakon o platama funkcionera.   Uradili smo inovacije u Zakonu o državnim službenicima,  Zakona o matičkim knjigama, a promovisali smo i elektronsku bazu matičnih knjiga", navodi Rešićeva i  ocjenjuje da je veliki uspjeh donošenje Zakona o gradovima.

Utvrđena su i brojna sistemska rješenja u oblasti regulisanja prava zaposlenih u upravi.

"Četiri godine smo posvetili izmjenama sistemskih rješenja, jer vjerujemo da jedino kvalitetan sistem može garantovati ostvarivanje  prava svih građana", pojašnjava Rešićeva.

Ona naglašava da je Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske  u protekle četiri godine imalo pozitivan revizorski izvještaj, što jasno pokazuje kako je sve rađeno.

I lokalne zajednice su poštivale preporuke Vlade Srpske,  uvodile mjere štednje i pametne preraspodjele sredstava.

"Realno su planirale budžete i, bez obzira na  sve izazove, nismo imali većih problema u funkcionisanju lokalnih  zajednica", ocjenjuje Rešićeva.

Ona navodi  da  je saradnja Ministarstva uprave i lokalne samouprave i Saveza opština i gradova Republike Srpske - partnerska.

"Radili smo sa Savezom, sarađivali sa načelnicima 63 lokalne zajednice i nema razloga da tako ne bude i u budućnosti", zaključuje Rešićeva za Srnu.