Prilikom renoviranja zgrade filijale Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje u centru Trebinja i postavljanja kablova u zemlji je pronađen kameni zid, pa će biti preduzete procedure za dalja arheološka istraživanja.

gradjevina ispod zemlje trebinje

Arheolog Đorđe Odavić potvrdio je da su radnici prilikom kopanja iza zgrade naišli na strukturu zida i da je prije arheoloških istraživanja teško konstatovati da li je riječ o nekom svodu ili nečem drugom.

Odavić kaže da slijede procedure za dalja arheološka istraživanja, odnosno da treba dobiti saglasnot građevinske inspekcije, a nakon toga i dozvola Zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa Republike Srpske da bi se moglo utvrditi o kakvom nalazištu je riječ.

gradjevina ispod zemlje trebinje