upisni rok studenti fakultet trebinje

KONKURS

Za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija na Fakultetu za proizvodnju i menadžment Trebinje u trećem upisnom roku akademske 2014/2015. godine

U akademskoj 2014/2015. godini Fakultet za proizvodnju i menadžment Trebinje na prvi ciklus studija u trećem upisnom roku upisuje 6. kandidata koji se finansiraju iz budžeta Republike Srpske na studijske programe:

- Industrijski menadžment - Industrijsko inženjerstvo za energetiku

Opšti uslov je završeno četvorogodišnje srednjoškolsko obrazovanje.

Prijavljivanje kandidata počinje 9.9.2014. godine, a završava 19.9.2014. godine (prijem dokumenata se vrši svaki radni dan).

Polaganje prijemnog ispita iz matematike obaviće se 22.9.2014. godine sa početkom u 9.00 časova.

Objavljivanje rezultata konkursa je do 23.9.2014. godine do 14.00 časova.

Upis primljenih kandidata počinje 24.9.2014. godine, a završava se 26.09.2014. godine.

Prilikom prijavljivanja na konkurs kandidati su dužni podnijeti prijavu i priložiti sljedeća dokumenta, i to:

1. Izvod iz matične knjige rođenih;
2. Originalna svjedočanstva o završenim razredima srednjeg obrazovanja;
3. Original diplomu o položenom maturskom odnosno završnom ispitu;
4. Dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita.

Naknada za tehničke usluge i direktne materijalne troškove u vezi sa polaganjem prijemnog ispita iznosi 60,00 KM. Instrukcije o uplati kandidati mogu dobiti u Studentskoj službi Fakulteta za proizvodnju i menadžment Trebinje.

Kandidati su obavezni da na polaganje ispita ponesu ličnu kartu ili pasoš.

Detaljnije informacije mogu se dobiti na telefone broj 059/240-654 i 059/490-654.