Centar za koordinaciju i podršku invalida istočne Hercegovine, sa sjedištem u Trebinju, osnovan je danas s ciljem da se zajedničkim djelovanjem pokuša riješiti problemi invalida istočne Hercegovine.

Centar za koordinaciju i podrsku invalida istocne Hercegovine

Za predsjednika Centra izabran je izvršni direktor Udruženja roditelja, djece i omladine sa posebnim potrebama "Sunce nam je zajedničko" Mijat Šarović.

"Na jednom mjestu okupili smo profesionalce, roditelje i osobe sa invaliditetom da zajednički rješavamo probleme ove populacije. Nadamo se da će nam ova organizacija biti od pomoći pri realizaciji svih ideja radi boljeg i kvalitetnijeg života osoba sa invaliditetom", rekao je Šarović.

On je istakao da, osim ratnih vojnih invalida, niko drugi nema invalidninu i da će Centar posebno raditi na tome da se promijeni postojeće stanje u korist ove kategorije stanovništva.

Šarović je dodao da na području istočne Hercegovine ima oko 1.500 civilnih invalida.

Predsjednik Udruženja "Rastimo zajedno" opštine Gacko Radomir Radmilović ukazao je da je najveći problem invalida što zakonom nisu jasno definisani invalidnost i beneficije na koje ova kategorija ostvaruje pravo.
Predsjednik Udruženja civilnih žrtava rata istočne Hercegovine Dušan Babić rekao je da invalidi u Srpskoj nisu zaštićeni na pravi način i da je formiranje Centra od velikog značaja za osobe sa invaliditetom u istočnoj Hercegovini.

U novoosnovanom Centru za koordinaciju i podršku istočne Hercegovine ističu da se nadaju da zajedničkim djelovanjem imaju veće mogućnosti da kao regionalna organizacija apliciraju i kod domaćih i stranih donatora za projekte, te nastupaju u rješavanju zakonskih pitanja koja su od izuzetne važnosti za ovu kategoriju stanovništva.