U većini škola u Republici Srpskoj još postoji deficit nastavnika iz matematike i fizike, ali u naredne dvije-tri godine taj problem će biti riješen, rekao je danas u Trebinju direktor Republičkog predagoškog zavoda Predrag Damjanović.

matematicari rs na kupru na balkanskoj olimpijadi

Damjanović je istakao da se na univerzitetima u Istočnom Sarajevu i Banjaluci školuje taj kadar, pa se očekuje da će narednih godina školstvo dobiti oko 200 profesora matematike, fizike i informatike.

Nakon današnjeg savjetovanja koji je Republički pedagoški zavod organizovao za direktore, pedagoge, nastavnike i profesore iz istočnohercegovačkih osnovnih i srednjih škola, Damjanović je istakao da u 15 srednjih stručnih škola u Srpskoj neće više biti modularno planiranje opšteobrazovnih predmeta.

Prema njegovim riječima, urađeni su i novi nastavni planovi i programi za djecu sa posebnim potrebama koja pohađaju nastavu u redovnim školama.

"U novom nastavnom planu i programu za osnovne škole nismo se isključivo bazirali na nastavne sadržaje nego smo razmišljali o ishodima učenja, te dali dobra didaktička uputstva nastavnicima", rekao je Damjanović.

On je istakao da će, primjenjujući novi nastavni plan i program za osnovnu školu, nastavnici imati šansu da putem godišnjeg planiranja utiču na smanjenje nepotrebnih nastavnih sadržaja i na taj način rasterete učenike da bi njihovo znanje bilo što funkcionalnije.

Damjanović je napomenuo da će Republički pedagoški zavod u narednom periodu mnogo pažnje posvetiti stručnom usavršavanju profesora, nastavnika, direktora i stručnih saradnika.

Savjetovanju su prisustvovali direktori i pedagozi iz Trebinja, Bileće, Gacka, Nevesinja, LJubinja i Berkovića.