Na Fakultetu za proizvodnju i menadžment u Trebinju Vera Basor je odbranila diplomski rad na temu „Zaštita električnih uređaja i kablova od struje groma“, koji je patentirao naš sugrađanin.

vera basor diploma trebinje

               Članovi komisije pred kojima je branjen rad:

-          Dr. Zoran Ljuboja, prof. Fizike iz Ist. Sarajeva, predsjednik,

-          Dr. Božidar Krstajić, prof. Elektrotehnike iz Ist. Sarajeva i

-          Dr. Dušan Jokanović, dekan na Fakulteta za proizvodnju i menadžment.

Rijetko možemo čuti da je neki student za temu svog diplomskog rada odabrao inovaciju našeg trebinjskog inovatora, a uz to i temu iz elektrotehnike. Kada tome dodamo da je taj inovator i otac Vere Basor iznenađenje je veće i ugodnije.

Naime, radi se o genijalnom inovativnom rješenju dipl. el. ing. Svetozara Basora „Zaštita električnih uređaja i kablova od struje groma“. Svoj izum je Svetozar patentirao u Beogradu.

Nakon što je iznijela odbranu svog rada i odgovorila na par pitanja kojoj su joj postavili članovi komisije, očito je bilo da se radi o vrijednom inovativnom rješenju, kao i veoma kvalitetnoj prezentaciji.

Nakon veoma kratke konsultacije članova ocjenjivačke komisije rad je ocijenjen sa najvećom ocjenom, deset.

Ugodno je bilo slušati mišljenja o odbrani diplomskog rada svih članova komisije, a pogotovu njenog mentora, dr. Božidara Krstajića, iz čije su se diskusije mogle čuti samo pozitivne kritike o kvalitetu inovativnog rješenja, tako i o prezentaciji Vere Basor, kao i njihovoj kvalitetnoj saradnji tokom izrade diplomskog rada. P

Posebno je cijenjeni prof. Krstajić naglasio da ova zaštita prednjači u odnosu na postojeće zaštite u svim elementima.

Poznato je da se procenat šteta nastalih od prenapona i udara groma svaki dan povećava, što potvrđuje tvrdnju da je do sada koriš’ena zaštita nepouzdana.

Vidno uzbuđena i srećna Vera nam je rekla da je ovim radom htjela prenijeti drugim studentima kako se u eri razvoja tehnologije može još uvjek pronaći neka specifičnost koja tjera na razmišljanje i otvara nove puteve ka stvaralačkoj mašti.

vera basor diploma trebinje

Autor ove inovacije, Svetozar Basor, je sa žaljenjem konstatovao da se ogromne količine društvenog novca troše na loše zaštite od prenapona i udara groma ili se uopšte ne koriste (Telekom, Elektrodistribucija, kablovski operateri, Elektroprivreda...) i da nema nikog sa kim bi se moglo razgovarati da se taj negativan trend spriječi, čime bi se ostvario očigledan interes šire društvene zajednice.

Novac koji se izdvaja za izvoz mi morao i trebao da ostane u budžetu države.

Odbrani rada je između velikog broja gostiju prisustvovao i predsjednik U.O. Udruženja inovatora istočne Hercegovine inovator Borko Babalj.

Izrazio je prijatno zadovoljstvo što su inovatori Trebinja, čiju su članovi Vera i Svetozar, nastavili saradnju sa Fakultetom za proizvodnju i menadžment.

Sa druge strane je izrazio negativan stav što niko, prije svega u našem gradu, a i šire, nije zainteresovan da ovako kvalitetan inovataciju pretvori u proizvod. „Godinama se samo govori o neophodnosti otpočinjanja proizvodnje, o otvaranju proizvodnih firmi u našem gradu, ali dugi niz godina to je samo mrtvo slovo na papiru. Za to vrijeme ova i druge inovacije nših inovatora malo koga interesuju“, rekao je Babalj za TrebinjeLive