Sjednica Skupštine grada Trebinja danas je obilježena kratkim prekidom, burnim reagovanjem odbornika opozicije i njihovim povremenim napuštanjem skupštinskih klupa, jer su bili izrevoltirani prozivanjem gradonačelnika Slavka Vučurevića.

sjednica skupstine grada trebinja

Odbornici SNSD-a i NDP-a ustali su iz klupa nakon što je za govornicom Vučurević nazvao odbornika NDP-a Slobodana Šarabu "kunićem Milorada Dodika" te rekao da će "Trebinje ove sezone biti turistička atrakcija sa kavezom na pijaci ili Pudarici u kome će se nalaziti Luka Petrović i Vladislav Vladičić koji su ojadili FK `Leotar`", navodeći da time misli da oni "treba da budu u zatvoru".

Nakon što predsjednik Skupštine Slobodan Prtilo nije gradonačelniku oduzeo riječ, niti ga je, kako su smatrali odbornici, na adekvatan način opomenuo, u sali je nastala galama, a pozvano je i obezbjeđenje da izvede sa sjednice odbornika NDP-a Srđana Bubala koji je burnije izražavao svoje nezadovoljstvo.

Predsjednik Gradskog odbora SNSD-a Luka Petrović nakon sjednice je rekao da gradonačelnik, umjesto da dobro radi svoj posao, samo vrijeđa odbornike i njihove porodice.

"Nažalost, građani Trebinja i Republike Srpske svjedoci su kakvog prvog čovjeka mi imamo. Došli smo u situaciju da je to jedini načelnik/gradonačelnik u BiH koga treba vezati lancima", istakao je Petrović.

On je dodao da "ovaj čovjek ne može da bude miran ni u klupi ni za govornicom i vrijeđa pojedinačno porodice, ne bavi se politikom, ne radi svoj posao". "Primio je 20 dobrih plata, a od toga imamo samo uvrede, laži i nikakav apsolutno rezultat u gradu Trebinju", dodao je Petrović.

Odbornik NDP-a Srđan Bubalo rekao je da nije mogao na "uvrede gradonačelnika da ostane smiren i da je zbog toga burnije reagovao", ocjenjujući da na ovaj način "prvi čovjek grada pokazuje svoju nemoć".

"Ko je on da ocjenjuje ko sarađuje ili ne sarađuje sa predsjednikom Republike Srpske. On svu svoju nemoć kanališe na ovakav način - vrijeđajući odbornike", rekao je Bubalo, zamjerajući Prtilu što dozvoljava takve stvari i "pravljenje cirkusa koje izaziva skupštinska većina".

Gradonačelnik Vučurević smatra da je "priča ljudi iz SNSD-a niska i primitivna i da su potopili Trebinje posljednjih godina", ističući da se sa tim ne miri niti će se ikada pomiriti.

Na današnjoj sjednici gradskog parlamenta usvojen je izvještaj o izvršenju budžeta grada Trebinja za period od 1. januara do 31. decembra 2013. godine, pri čemu sedam odbornika SNSD-a nije glasalo.

U uvodnim napomenama, vršilac dužnosti načelnika Odjeljenja za finansije grada Trebinja Zdravko Pramenko istakao je da ukupna budžetska sredstva - poreski i neporeski prihodi, grantovi, transferi, primici za nefinansijsku i finansijsku imovinu u izvještajnom periodu iznose 21.018.270 KM i ostvareni su na nivou od 94,55 odsto plana.

"Prihodi su ostvareni u odnosu na godišnji plan sa 97,37 odsto, što je ispod plana u izvještajnom periodu za 2,63 odsto, pri čemu su prihodi, u odnosu na ostvarenje iz 2012. godine veći za 6,02 odsto", precizirao je Pramenko.

Vučurević je istakao da je budžet grada Trebinja realan i realno ostvaren, sa minimalnim odstupanjem.

On je naveo da se novac od prodaje zgrade bivše Ortopedije Rudo i Doma učenika troši prema planu kapitalnih investicija i da se naročito vodilo računa o pomoći najugroženijim kategorijama stanovništva, i da je, s tim u vezi, u izvještajnom periodu, zaposleno još deset pripravnika iz porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida.

Izvještaj o izvršenju budžeta u prošloj godini kao neprihvatljiv su ocijenili odbornici SNSD-a, DNS-a i NDP-a, navodeći da je budžet potrošački, da ništa nije urađeno, da nije otvoreno nijedno novo radno mjesto i da je trošeno više nego što se zarađivalo.

Odbornici iz reda opozicije naveli su da se najveći dio utrošenih sredstava odnosi na rashode za lična primanja, pri čemu su ovi rashodi, kako tvrdi opozicija, povećani za 1.430.000 KM u odnosu na 2012. godinu.
Opozicioni odbornici su naveli da su kapitalna ulaganja skromno planirana i skromno ostvarena, te da prodaja imovine kojom je raspolagao grad Trebinje nije donijela pozitivne efekte po građane.